Tahan osta kiirabiautot

Sõidan rattaga Narvast mööda Vene ja Valgevene piiri Ukrainani. Selle mitmepäevase aktsiooniga tahan inimesi motiveerida annetama mittetulundusühingule Slava Ukraini, kes varustab Ukraina rindemeedikuid kiirabiautode ja esmaabivahenditega, suunates abi just sinna, kus seda vaja on.


Slava Ukraini üleskutse eesmärk toeta.me keskkonnas on koguda 20 000 eurot, see on ka minu aktsiooni eesmärk.
Oma toetuse saad anda siin →
Jälgi Mathiase teekonda → Jälgi Mathiast Instagramis →


Alustan sõitu 23. mai õhtul, vahetult enne kolme kuu täitumist Venemaa agressiooni algusest Ukrainas. Meie idanaabrid, Putini venelased pommitavad ukrainlaste kodusid, tapavad süütuid inimesi, vägistavad naisi ja lapsi. Praeguseks on pildid laipadest ja laastatud maast muutunud paljude jaoks nii tavapäraseks, et ei tekita enam reaktsioone. Kuid vaja on tähelepanu üleval hoida.


Sõidu pikkus on ligikaudu 1700 km, mille läbimiseks peaks kuluma umbes nädal. Minu teekonda saab jälgida elektron.art platvormil ja EKA lõputööde näitusel TASE. Soovin olukorra tuua vaatajale peopeale, näidata kui lähedal see on – vaid mõne päeva rattasõidu kaugusel. Kogu teekond kulgeb mööda vaenulike naabrite piiri, misläbi saab abstraktsest ohutundest reaalne taju.

Mathias Väärsi on Tallinnas tegutsev kunstnik, disainer ja ultra-rattur, kes sündis 23. detsembril 1988. aastal kell 23.55 Tartu sünnitusmajas. Nimi pandi talle harrastuslendur Mathias Rusti järgi, kes lendas 28. mail 1987 ilma loata läbi NSV Liidu väidetavalt läbitungimatu õhukaitsesüsteemi. Antud projekt on osa Väärsi magistritööst Eesti Kunstiakadeemia kaasaegse kunsti magistriprogrammis.

I want to buy an ambulance truck

I will cycle from Narva, Estonia down to the Ukrainian border. My route will follow the Russian and Belarus borders until I reach Ukraine. The purpose of my mission is to encourage people to donate to Slava Ukraini, an NGO supplying front-line medics in Ukraine with emergency ambulances and first aid equipment. They make sure that the help is reaching the ones who need it the most.


The goal of Slava Ukraini’s call for support on toeta.me is to raise 20,000 euros, it is also the goal of my mission.
You can donate here →
Track Mathias' route → Follow Mathias in Instagram →


I’ll start cycling on the eve of May 23, which marks three months since the beginning of the Russian aggression Ukraine. Our neighbours, ruled by Putin, are bombing Ukrainian homes and killing innocent people, raping women and children. By now, photos of dead bodies and demolished lands have become so normal that it won’t even catch our eye anymore. But we can’t lose our focus.


The cycling route is around 1700 km which will take me about a week to complete. You can follow me through the elektron.art platform and at the Estonian Academy for Arts (EKA) graduation exhibition TASE. I want to show how close Estonia is to Ukraine – just a few days cycling away. The route itself runs close to the aggressors’ borders, to show that the conflict is closer than one realizes and the abstract sense of danger is in fact real.

Mathias Väärsi is an Estonian artist, designer and an ultra-cyclist who was born on December 23, 1988 at 11.55 pm in Tartu maternity hospital. He was named after the amateur pilot Mathias Rust, who flew through the allegedly impenetrable air defense system of the USSR on May 28, 1987. This project is part of Väärsi's graduation thesis in Contemporary Art MA programme at the Estonian Academy of Arts.